Legyetek üdvözölve sötétvölgy vándorai!

A kompánia, amihez két héttel ezelőtt csatlakoztatok, befejezte mára a menetelést és elkezdte letáborozáshoz szükséges munkálatokat. A csapat eléggé vegyes. Akadnak lovagok, csendes nővérek, banditák, lovászok, szakácsok, nemes kurafik, vadászok, mágusok; a számtan tudományában járatos 64 főt számolhat össze (nem beleértve az igás és utazó állatokat, kutyákat, meg azt a fecsegő papagájt). De hogyan jutottatok el idáig?

A megbízás:

Lord Heimdar hívott meg többek között titeket is nyári villájába, ahol nagy lakomát rendezett. A mulatságon a lord felállt és pohárköszöntőt mondott.

"Kedves hölgyeim, kedves uraim! Köszönöm, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Most, hogy így egybegyűltünk, sajnálattal jelentem be, hogy Randal Lumeris főúrnak két hete nyoma veszett. Királyunk III. Arnold 20.000 aranytallért ajánlott, aki a szegény Randalt megtalálja és színe elé viszi. Minthogy szerény személyemnek igencsak előnyös lenne, ha én magam jelenthetném be az örömhírt nemes urunknak, így bátorkodom további 10.000 aranytallérral növelni a jutalmat, amennyiben elhozzák nekem Lord Lumerist! Minthogy egy ilyen feladatot egy igaz lovag vezethet, megkértem barátomat Sir Gallartot, hogy vezesse a kereső kompániát. Úgy gondolom, hogy a jelenlévők mindegyike szükséges ahhoz, hogy eme küldetés sikerrel járjon. Köszönöm!"

Egy több órán át tartó vita után megegyeztetek, hogy Sir Gallart vezetésével megkeresitek az eltűnt főnemest, és Gallartnak a nyereség 10%-át odaadjátok.  A tárgyalás során perdöntő érv volt, hogy Sir Gallartnak van térképe, információi az elveszett bárány hollétéről, és elindultatok feltárni az északi bányavidék mélyén nyugvó kriptát.

_________________________________________________________

Játktechnikailag a kaland a táborveréssel kezdődik; de lehet a kalanddal, küldetéssel, országgal, … kapcsolatos kérdéseket feltenni, amire a karakterek ismeretei (knowledge) és háttere (background, esetleg elősztori) alapján válaszolok.

Legend of the Dark Valley

levait rickeyrat Baisotei Fejsze kinga Vafthrudnir